Přinášíme hlavní zjištění veřejného průzkumu k dostavbě sportovně - relaxačního areálu Petynka. 

Průzkum provedla agentura Stem/Mark o letních prázdninách 2016.