Jak probíhá projekt dostavby na Petynce?
ÚVOD
Sportovní areál Petynka láká v současnosti návštěvníky zatím jenom v letních měsících sezony hlavně na koupaliště – venkovní 50metrový bazén, brouzdaliště pro děti nebo 103 metrů dlouhý tobogan.
STUDIE PROJEKTU
V minulosti vzniklo již mnoho studií dostavby Petynky. Celkem jich bylo 22 a zaplatilo se za ně cca 10 milionů korun. Abychom již nemrhali časem ani penězi, rozhodli jsme se vyhlásit transparentní soutěž respektující požadavky i zásady České komory architektů.
AR­CHI­TEK­TO­NIC­KÁ SOUTĚŽ S ČVUT
Společnost SNEO, a.s., ve spolupráci s katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze za podpory a účasti městské části Praha 6 vyhlašuje architektonickou soutěž pro studenty FSv ČVUT na téma: Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka.
PRŮ­BĚH PRA­CÍ
Roky 1999–2014: pro městskou část Praha 6 či SNEO, a.s., vypracováno dalších 21 studií od 14 různých dodavatelů řešících dostavbu Petynky, celkem do nich investováno cca 10 milionů korun.
DO­KON­ČE­NÍ
Start výstavby nejdříve v roce 2018. Finální rozhodnutí o výstavbě je v kompetenci MČ Praha 6.